yandex
HACKER ETİĞİ-01

Hacker Etiği

Hacker kavramı günümüzde bilgisayar sistemlerine erişim yetkisi olmadığı halde sisteme erişmenin bir yolunu bulan ve sistemden bazı bilgileri alan, sistemin işleyi- şine değiştiren veya sonlandıran kişi veya kişiler olarak anlaşılmaktadır. Bu anlayışın tersine bilişim teknolojisi alanında çalışan veya bilişim teknolojileri ile yakından ilgilenen kişiler için hacker kavramı daha farklı bir anlam ifade etmektedir.

Bu farkın nedeni bilişim teknolojileri ile sadece kullanıcı düzeyinde ilişkisi olan kişilerin konuya ilişkin fikirlerini şekillendiren yazılı ve görsel basın ile yukarıda belirtildiği gibi sistem yetkisiz olarak erişen kişilerin kendilerini hacker olarak tanımlaması yatmaktadır. Konuya son kullanıcı boyutunun ötesinde yaklaşan kişiler için ise hack ve hacker kavramlarını daha farklı algılamaktadır. Sisteme yetkisiz olarak erişim eylemi crack ve bunu gerçekleştiren kişi veya kişiler cracker olarak adlandırmaktadır. Cracker ve hacker arasındaki ayrım kesin olarak çizilmiş olsa da günümüzde crack eylemi ile bu eylemi gerçekleştiren cracker, hack ve hacker kavramları ile tanımlanmaktadır.

Hack, hacker ile crack ve cracker kavramlarının farkının anlaşılabilmesi için bu kavramların ilk durumlarından bugüne dek geçirdikleri anlam değişiminin nasıl ger- çekleştiğini ve çevresel koşullarının bilinmesini gerektirmektedir.

MIT, Tech Model Railroad Club ve Mikro Bilgisayar

Hack kavramının ilk ortaya çıktığı yer ABD’deki Massachusetts Institute of Technology Üniversitesidir. MIT öğrencilerinin kendi aralarında yaptıkları eşek şakalarına verdikleri isim “hack”tir. “Dekanın lojmanının tuvalet kağıtları ile sarılması” veya “yatakhanedeki yatağınızdaki ahşap lataların çıkarılması” gibi şakalar MIT öğrencileri arasında “hack” olarak tanımlanır. Bilgisayarların ilk örnekleri 1970’li yıllarda halen büyük şirketler, araştırma ve kamu kurumları tarafından kullanılabilen cihazlardır.

Bu dönemde kişisel bilgisayar kavramının öncüsü olan mikro bilgisayar olarak tanımlanan bilgisayarlar da üretilmiştir. Mikro bilgisayarlar dönemi itibari ile ilk örneklerinin satış bedeli $3.000.000.000 civarında iken bir kaç yıl içerisinde ise $300.000 bedelle satılan örnekleri de üretilmiştir. Cihazların dönemi itibari ile bu kadar pahalı olması, kullanımının gerek amaç gerek de erişim yetkisinin sadece yetkili personel ile sınırlandırılmasını uygulamasının yaygın olarak uygulanmasına neden olmuştur. Mikro bilgisayarların kullanım alanları ise dönemi itibari ile muhasebe ve bazı basit işlemler ile sınırlandırılmıştır. Öte yandan mikro bilgisayarların yaygınlaşması MIT kampüsünde yeni sistemlerin boy göstermesine neden olmuştur. MIT, bugün de olduğu gibi ABD parlak öğrencileri kendisine çeken bir üniversitedir. 1970’lerde MIT öğrencileri kampüs içerisinde bulunan çeşitli öğrenci kulüpleri arasında yer alan Tech Model Railroad Club kampüsteki tek elektro-mekanik kumanda sistemleri ile yönetilen model demiryolu ağına sahiptir. Kulüp bünyesine elektronik cihazlara ilgi duyan birçok öğrenciyi çekmiştir. Bu öğrencilerin kulüp etkinliklerindeki katkıları ve elektro-mekanik kumanda sistemi ile model demiryolu ağı üzerinde yaptıkları düzenlemelerin basit ve etkili olması üzerinden değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu değerlendirme yapılan işin ne kadar başarılı ve beğenildiğini gösteren “hack” kavramı ile ifade edilmeye başlanmıştır.

Hack kavramı MIT kampüsünde kısa bir süre için “eşek şakaları” ve “başarılı yapılandırma ve çözümler” için aynı anlamda kullanılmıştır. Hack kısa sürede ilk anlamını kaybetmiş ve ikinci anlamı ile anılmaya başlamıştır. İkinci anlamının bilgisayar ile ilişkilendirilmesi ise kulüp üyelerinin bir bölümünün MIT Kampüsü’nde bulunan bilgisayarlar ile ilgilenmeye başlaması ile gerçekleşmiştir.

Tech Model Railroad Club üyeleri arasındaki “teknik olan” ve “teknik olmayan” üyeleri arasındaki anlaşmazlıkları, MIT kampüsündeki bilgisayarların MIT AI Lab – MIT Yapay Zeka Laboratuvarındaki çalışmalar için kullanılmaya başlanması, MIT lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de kampüsteki bilgisayarları kullanabilmeleri için yapılan düzenlemeler “hack” ve hacker kavramlarının kulüp bünyesindeki faaliyetlerden bilişim alanına kaymasına neden olmuştur.

Hacker Ne Yapar?

-Bilgi toplama

-Tarama

-Erişim Sağlama

-Erişim Koruma

-İzleri yok etme

Hacking

-Hedefin güvenlik seviyesini anlamak

-Saldırı alanlarını tespit etmek

-Hedef hakkında bilgi sahibi olmak

-Ağ bilgisi toplamak

-Sistem bilgisi toplamak

-Örgüt hakkında bilgi toplamak

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Go Top