Yergök firması için zeytinyağ etiket tasarımlarını gerçekleştirdik.